Ambitions
Ambitions nr 15

Dyk in i Sikas värld och läs spännande historier från hela Sikas globala värld.

Nedan finns utvalda artiklar som har översätts till svenska eller ladda ner hela tidningen på engelska.

Sika Comfortfloor
Ett kunskapslager

I Holland byggdes ett nytt bibliotek där valet av golv föll på Sikas Comfortfloor system som uppfyllde kraven både på att vara hållbart, bullerdämpande och var möjligt att göra i en rolig färgstark design.

Sika Sarnafil för gröna tak
Sikas Sarnafil-system för gröna tak: bevisat överlägset

2005 utsågs det gröna taket på Europeiska investeringsbanken (Luxemburg) av den tyska yrkesorganisationen för gröna tak (FBB) i Tyskland till ”Årets bästa gröna tak”.
I samband med renoveringen av Europeiska investeringsbankens byggnader i Luxemburg anlades och tätades taket med hjälp av Sikas Sarnafil-system för gröna tak. Idag, 8 år efter installationen, är det gröna taket på denna byggnad fortfarande helt tätt, vilket åter bevisar att Sika Sarnafil levererar den bästa lösningen för gröna tak.

Grundvatten
Hållbarhet i grundvatten

Grundvattnet spelar en grundläggande roll i vattnets kretslopp och är avgörande för att bibehålla våtmarker och vattenflöden, och det fungerar som en buffert under torra perioder.  många vattendrag i Europa till exempel kommer mer än 50% av det årliga flödet från grundvatten. Under perioder med låga flöden kan denna siffra stiga till mer än 90% och därför kan försämringen av grundvattnets kvalitet direkt komma att påverka de berörda ytvatten- och landekosystemen.

Läs hur Sikas lösningar kan påverka detta.

Bygga en dröm
Bygga en dröm i barnens ögon

Läs deras berättelse som inte började bra, men fick precis som i sagorna ändå ett lyckligt slut. Efter den fruktansvärda jordbävning som drabbade Chile den 27 februari 2010, som allvarligt skadade Coanil-stiftelsens stödboende Juan XXIII, gick Sika Chile och Romuald Burkard-stiftelsen ihop för att hjälpa de drabbade barnen.