När du träder in i bibliotekets nyskapande värld, kommer du att glömma allt vad e-böcker heter.

Detta otroligt välfyllda offentliga bibliotek i Lelystad ingår i nätverket av Flevomeer-bibliotek i Nederländernas yngsta provins, Flevoland. Mellan 2005 och 2009 arbetade en mängd experter, inklusive den Assenbaserade byrån Aequo BV Architects, med att ta fram ett nytt koncept för biblioteket. Det skulle vara inbjudande och utmanande och det skulle inspirera till nya tankar och idéer, men också kunna tillhandahålla svar.

Dåtid, nutid, framtid

Bibliotekets tre områden – dåtid, nutid och framtid – är ett svar på det nya konceptet. Den dåtida, eller första, sektionen av biblioteket innehåller främst böcker (”Bokboulevarden”), och ger svar på frågor. Nutids- eller mellansektionen rymmer en mängd utställningar och anslag som redogör för aktuella frågor för besökarna, som också både överraskas och inspireras av att stöta på en kafeteria, nya titlar och information som valts ut av personalen.

Det tredje området ägnas åt framtiden. Det ligger längre in i biblioteket och består av arbets- och studieplatser i en miljö som är avsedd att ge läsarna nya idéer.
I egenskap av ett ”kunskapslager” använder sig biblioteket av samma tekniker som inom detaljhandeln. Varje avdelning har ett särskilt utseende och en specifik känsla. Skyltdockor klädda i t-shirts med anpassningsbar text är en vanlig syn. Anpassade bilder och meddelanden fungerar som skyltar vid strategiska platser.

Digitala skyltar och kundkorgar

Det nyutvecklade hyllsystemet av aluminium med inbyggd belysning och en bokvagn för nya titlar med en flygplatsliknande känsla sticker ut. I hela biblioteket använder man sig av självbetjäning. Det finns nästan inga diskar och personalen rör på sig och arbetar ute bland besökarna. Digitala skyltar och kundkorgar vid ingången betonar att Lelystad undersöker nya sätt att upptäcka biblioteket.
Innan biblioteket öppnade, ville man hitta en lämplig atmosfär och en unik stil för att locka till sig användare och besökare. Designutmaningen bestod av att skapa en bild och en känsla av ett förstklassigt varuhus.

Ett hållbart, tåligt, bullerdämpande golv

När det gällde golvytan ville arkitekterna ha hållbara, tåliga och bullerdämpande underlag och en robust, snygg design. Det var också viktigt att golven var ljudabsorberande och hade mycket hög tålighet och goda viskoelastiska egenskaper – ett golv där små märken försvinner, när man flyttar undan tillfälliga laster.

Sika® ComfortFloor®-system från Sika var den lösning som uppfyllde alla dessa grundläggande krav, och innebär endast fördelar för detta välbesökta bibliotek. När den nya cementbaserade golvbeläggningen hade vakuumblästrats, grundades ytan med Sikafloor®-161, en epoxiprimer utan lösningsmedel. På detta mycket flexibla mellanskikt applicerades sedan Sikafloor®-330, ett polyuretanbaserat, elastiskt material med låga VOC-emissioner. När underlaget hade härdat, applicerades det polyuretanbaserade topplacket Sikafloor®-330 W på arkitekternas nyskapande färgdesign, för att uppnå en slät, matt och slitstark yta.

En hållbar lösning

Sika levererade en hållbar lösning och skapade en miljö, där besökare både kan ha det trevligt och låta sig inspireras. Man kan plugga, läsa, ta reda på det man behöver veta om vilket ämne som helst, man kan forska, träffa folk eller njuta av en kopp te eller kaffe. En fantastisk läsupplevelse väntade bokälskarna, när biblioteket stod klart 2009.