En jordbävning sammanför de anställda vid Sika Chile med barnen vid ett närliggande stödboende. Det här är deras berättelse, som berättas av en av huvudpersonerna.

Denna berättelse började inte bra, men fick precis som i sagorna ändå ett lyckligt slut. Efter den fruktansvärda jordbävning som drabbade Chile den 27 februari 2010, som allvarligt skadade Coanil-stiftelsens stödboende Juan XXIII, gick Sika Chile och Romuald Burkard-stiftelsen ihop för att hjälpa de drabbade barnen.

Återuppbyggnad av skadade skolor

Under jordbävningens efterdyningar började Sika Chile undersöka hur företaget kunde hjälpa till.

Huvudkontoret godkände en förfrågan om att återuppbygga skadade skolor. Ett villkor skulle dock uppfyllas: Byggnaden fick ligga högst 200 km från våra kontor.
Efter grundliga efterforskningar valde vi att hjälpa barnen vid stödboendet Juan XXIII, som drivs av Coanil-stiftelsen. Stödboendet ligger i staden Buin i huvudstadsregionen och tar hand om mer än 60 förståndshandikappade barn.

Modulvis återuppbyggnad

”I samband med bedömningen insåg vi att huset hade tagit mest skada. Vi beslutade oss för att i ett första steg återuppbygga rummen modulvis. I ett andra steg återställde vi skolan, och i ett tredje anlade vi ett permanent aktivitetsområde för att få barnen att komma i kontakt med naturen och lära sig om hållbarhet och ekologiska frågor”, förklarar Francisco Jimenez, administrativ chef vid Sika Chile.

Komma igång med arbetet

Det var inte lätt att återuppbygga huset, eftersom tanken inte var att uppföra ett enda hus, utan åtta fristående mindre hus med lämpliga bekvämligheter för barnen. Vi reparerade också de gemensamma utrymmena och lade till nya lokaler, bl.a. en tvättstuga och en matsal. Detta var ett omfattande projekt.
Det krävdes flera månaders hårt arbete. Barnen förtjänade det allra bästa och de förtjänade att få det så snabbt som möjligt. Allt eftersom projektet fortskred kom Sika och Coanil närmare varandra – flera av Sika Chiles anställda började engagera sig i stiftelsens arbete.

Bygga en bättre livskvalitet

”Vi blev gripna av barnens svåra situation och ville göra mer än att bara bygga upp boendet. Vi ville också hjälpa till att återuppbygga deras drömmar om en bättre livskvalitet.
Utöver att arbeta med det faktiska återuppbyggnadsprojektet blev flera anställda i vårt team intresserade av att hjälpa till på fler sätt, t.ex. genom att besöka barnen på julafton för att göra dem glada och ha trevligt ihop”, säger Danilo Leon, HR-chef vid Sika Chile.

Slutligen kom den 7 december 2011, den dag då de nya lokalerna öppnade vid Juan XXIII-boendet. Representanter för olika välgörenhetsorganisationer, lokala myndigheter och naturligtvis ett stort antal anställda från vårt team deltog vid invigningen. Det var ändå utan tvekan barnen från stödboendet som var gladast, när de med leenden på läpparna lekte och sprang runt. Det var den bästa lönen för mödan.

Ett ständigt aktuellt projekt

När vi hade öppnat de små husen och de gemensamma utrymmena började vi att bygga ett växthus.
”Barnens lärare hade berättat för oss att skörde- och trädgårdsarbete är gynnsamt ur terapeutisk synpunkt och att detta växthus var en dröm som besannades”, tillägger Danilo Leon.
Detta fungerande som en drivkraft, och till slut kunde vi överlämna ett vackert växthus – en hoppets grogrund för dessa barn som, efter alla de svårigheter som de har stött på under livet, idag har en plats som de verkligen kan kalla för hemma.

En utflykt till stranden och att ge barnen skydd

Vår uppgift är dock inte över – de band som vi skapat kan inte brytas. Vi håller fortfarande kontakten med personalen vid stödboendet och fortsätter självklart att lägga tid och energi på att ge stöd. Vi gjorde det till exempel möjligt för dem att åka på en utflykt till stranden och vi stödjer också det dagliga arbetet.
Kort sagt är detta ett ständigt aktuellt projekt. Vi levererar inte bara lösningar, när vi blir ombedda, utan vi skapar också band med barnen, barn som behöver oss och som vi alltid kommer att vilja ställa upp för.