En genomgång av ”2005 års bästa gröna tak”

2005 utsågs det gröna taket på Europeiska investeringsbanken i Luxemburg av den tyska yrkesorganisationen för gröna tak (FBB) till ”Årets bästa gröna tak”.

FBB är en branschorganisation för företag inom design, anläggning och underhåll av gröna tak och fasader på både nya och befintliga byggnader i syfte att förbättra deras miljöprestanda. I samband med renoveringen av Europeiska investeringsbankens byggnader i Luxemburg anlades och tätades taket med hjälp av Sikas Sarnafil-system för gröna tak.

Idag, 8 år efter installationen, är det gröna taket på denna byggnad fortfarande helt tätt, vilket åter bevisar att Sika Sarnafil levererar den bästa lösningen för gröna tak.

Genomgång av hur takområdet blev grönt

Det totala takområdet på denna multifunktionella byggnad uppgår till 3 500 m2 och behövde renoveras under 2005. Ägarna och arkitekterna ville ha gröna tak, som kunde bli ett värdefullt rekreationsutrymme och som också var såväl ekologiskt som attraktivt. De ville dessutom minska ”värmeöeffekten” genom att förbättra mikroklimatet runt byggnaden, och även maximera takområdets rekreationspotential och isoleringen av de underliggande kontoren mot luftburet buller. Resultatet blev 3 nivåer med olika gröna tak på byggnaden:

  • Den övre nivån är ett ”intensivt” grönt tak, vilket innebär att det har vidsträckta och djupa planterade områden med större buskar och mindre träd, och dessutom en krocketplan, en gräsbelagd tennisbana samt körbanor och parkeringsområden. Planteringarna är också upplysta nattetid och gräsmattan är utsmyckad med stora skulpturer i cortenstål av den ungerska konstnären Tamas Trombitas. De tre dammarna med fontäner ger sedan liv åt hela landskapet.
  • Den centrala gårdsplansnivån är den som syns från de kontors- och mötesrumsfönster som vetter mot den. Detta område utgörs också av ett intensivt grönt tak med omfattande planterade områden och gräsmattor, liksom två ytterligare dammar med fontäner.
  • Den lägre nivån är en ”praktisk” variant av ett intensivt grönt tak, som har utformats som ett stort torg med naturliga stenbeläggningar, som också blandas upp med djupa planterade områden. Under detta gröna tak ligger byggnadens kafeteria.

Pålitliga tätningssystem och bevisat hållbar prestanda

Alla dessa gröna tak krävde ett mycket pålitligt tätningssystem med extrem hållbarhet för att tillhandahålla en lång brukstid och kräva så lite underhåll som möjligt. Sika Sarnafils lösningar för gröna tak valdes för detta projekt på grund av dess bevisade hållbara prestanda i sådana krävande situationer, tillsammans med den kompletta systemlösning och takuppbyggnad samt det direkta stöd som tillhandahölls av Sikas försäljningsavdelning och tekniska avdelning.

Dessa system lämpar sig för nybyggnation och renoveringsarbeten, är motståndskraftiga mot rötter, extremt hållbara och ekonomiska och tillhandahåller de lösningar som kräver minst underhåll på lång sikt. De är därför mer hållbara och också kostnadsbesparande för ägaren av byggnaden.