Second Penang Bridge i Malaysia är en fyrfilig bro som förbinder Bandar Cassia i Seberang Prai på fastlandet Peninsular Malaysia med Batu Maung på ön Penang. Det är den andra bron att knyta ön till fastlandet efter den första Penang Bridge. Den totala längden på bron är 24 km, med avsnittet över vatten på 16,9 km, vilket gör den till den längsta bron i Sydostasien. För att minska kostnaderna för konstruktionen, gjordes utformningen för att likna den första snedkabelbro Penang Bridge. Den andra bron byggdes med lån från Kina för att markera de utmärkta ekonomiska banden mellan Kina och Malaysia.

S formade kurvor för säkerhet

Efter att bron blev färdig, är trafikköer mellan Penang fastlandet och ön Penang ett minne blott. Den nya bron är en del av den nationella utvecklingsplanen för att öka Malaysias ekonomi i den norra regionen som kommer att omvandla Penang till en modern, pulserande stad och ett betydande logistik- och transportnav.


Penang International Airport och Penang Port uppgraderades samtidigt för att stödja den Second Penang Bridge som en inkörsport till den norra korridoren för att stärka och främja den ekonomiska tillväxten i grannstaterna. Med tanke att vara ytterligare ett arkitektoniskt under i Penang, fungerar bron som en katalysator för utvecklingen av den norra korridoren. Av geologiska skäl, är den Second Penang Bridge utformad utifrån ett dubbelt "S" kurvigt koncept. De många "S"-liknande kurvorna längs sträckan var ett krav för trafiksäkerheten och syftar till att hjälpa bilister att hålla sin uppmärksamhet på vägen när de kör.

Världens längsta bro med gummi

Second Penang Bridge är den längsta bron i världen att ha installerats med ett högt dämpande naturgummi (NR) lager, ett effektivt seismiskt isoleringssystem som gör att bron kan stå emot områdets jordbävningar med upp till en magnitud 7,5 på Richter skalan. Bron är den första i Malaysia som installerats med seismiska expansionsfogar, som klarar av rörelserna under en jordbävning.


Bron är byggd för att hålla 120 år utan större underhåll. För att uppnå detta mål var betongen utformad med låg klorid permeabilitet och en tjock beläggning. Som en extra skyddsåtgärd, användes djupt genomträngande hydrofoba impregneringen Sikagard-705 L för att skydda pålplattorna och 80 MPa pålar på totalt 180.000 m2 betongytan..

Sika - leverantör till projektet

Sika levererade Antisol A, för att förbättra betongkvaliteten. Under konstruktionen fanns håligheter, tunn betongbeläggning och spricklinjer vid segmentbalkarna. Som en komplett leverantör stod Sika för att tillhandahålla rätt produkter för att åtgärda de brister och för att öka hållbarheten av konstruktionen. Sprickor injicerades med låg-viskösa epoxiharts Sikadur.

 

Stora håligheter åtgärdades med hjälp av flytande Sika micro betong med snabb klorid permeabilitet, lägre än 1000 coulomb på 28 dagar, för att säkerställa lång livslängd i marin miljö. Alla slags hål reparerades med hjälp av en tvåkomponents polymermodifierad reparationsbruk SikaTop-121. För små områden användes lagningsbruket Sika MonoTop.

 

På området med tunn betongbeläggning, behandlades ytan med korrosionshämmare Sika FerroGard-903+ för att skydda de förstärkta stålstängerna. Kombinerat skydd på betongytan med 3-4 mm epoxi beläggning dvs Sikagard-720 EpoCem användes för att öka skyddet och därmed förbättra hållbarheten.

 

Sika Malaysias roll i projektet var att leverera produkter och,när så krävdes, tillhandahålla relevant teknisk rådgivning samt produktutbildningar till personal på plats om korrekt användning och applicering av produkterna.

Viktigt för ekonomin

Bron är en viktig katalysator i den socio-ekonomiska utvecklingen i den norra korridoren av Malaysia. Projektet levereras av ett speciellt företag, Jambatan Kedua Sdn Bhd som bildades av regeringen i Malaysia.

 

Invigningen för Second Penang Bridge hölls direkt efter kvällsnyheternas den 1 mars 2014 med den malaysiska premiärministern Datuk Seri Najib Tun Razak. Trafiken började korsa bron vid 0001h lokal tid den 2 mars 2014 under ledning av en svart Proton Perdana (Proton är Malaysias nationella biltillverkare) som bar lands- och statsflagga, båda höjda samtidigt till ackompanjemanget av den malaysiska nationella hymnen "Negaraku".