Inspirerande miljö för skolbarn

Den arkitektoniskt prisbelönta Combatentes Educational Center ligger i kommunen Ovar i nordvästra Portugal, 40 km från Porto. Det utvecklades som ett pedagogiskt centrum för upp till 375 skolbarn i åldrarna 3 till 10. Anläggningen värd € 3.500.000 är en total ombyggnad av det befintliga traditionella, två våningshuset, plus en helt ny och unikt utformad krökt byggnad bakom det, som kopplas samman med täckta korridorer.

Ny och gammal design integreras

Samtidigt som den tidigare byggnadens anslutning till gatan bibehålls, tillkommer en ny byggnad, vars krökta geometri skapar förutsättningar för utveckling av skolans program samtidigt som den följer linjer och vinklar i terrängen. Skolans olika funktioner är delade i de två byggnaderna (gamla och nya), som kännetecknas av de distinkta arkitektoniska ändamål (rehabilitering och ny konstruktion) och de olika läroplanerna som krävs för att ta emot barn i åldrarna 3-10.

Den nya byggnaden innehåller klassrum, gymnastiksalen, dagis, matsal, kök och relaterade tjänster, samt multi-purpose rum. Detta exemplifieras av att den sydvästra fasaden består av ett bladsystem som styr ljus och värme, som varierar i byggnaden i samband med spel och kreativitet. Den nordöstra sidan har en böjd betongfasad, som är isolerad och täckt med plattor. Användningen av kakel skapar en vattentät barriär och upprättar kontinuitet med hjälp av en gammal teknik som behärskas av Ovars byggare.

Krav på golv för inspirerande miljö

I projektspecifikationerna anges många olika multi-purpose rum och specialistområden såsom klassrum, mötesrum, samlingslokaler, bibliotek, musikrum, ett gym, omklädningsrum, ett dagis, plus en matsal, lunchrum och kök. De är alla anslutna genom breda och luftiga centrala korridorer, förutom de täckta korridorerna i passagerna mellan byggnaderna. Arkitektens krav för golvsystem och ytskikt var en viktig del av konstruktionen.

Förutom att vara tillgängligt i ett modernt färgschema avsett för att lyfta elevernas energi och ambitioner, var ett helt fogfritt golv ett krav i hela anläggningen. Golvsystemet skulle erbjuda en lösning utan skarvar, vilket också skulle (och lika viktigt) ge en hög komfort under fötterna, med ljuddämpande och stegljuds reducerande funktioner. Och naturligtvis för den här typen av anläggning och miljö för barn, måsta alla golven vara lätta att rengöra och hålla hygieniska.

Sika Comfortfloor det självklara valet

De urvalskriterier som fastställts av arkitekterna var i stort sett en lista över de funktioner och prestandaspecifikationer för Sika Comfortfloor® systemen, så dessa var det självklara valet. Sika Comfortfloor® system har hög elasticitet, med utmärkt spricköverbryggande förmåga att ge en känsla av komfort när man går; elasticiteten minskar även stegljud och så skapar därmed mindre störning eller distraktion. Dessa lösningar har också lågt VOC och är mycket brandhämmande (certifierat enligt EN 13501-1 klass B (fl) - S1).

För mer aggressivt exponerade serviceområden i kök och andra allmännyttiga områden, var det de mycket nötningsbeständiga Sikafloor® system som används, med lätt rengöringsbara profilerade halkskydd vid behov.

Detta enastående komplex blir en viktig plats för barn när de börjar i livet. Och ingen kan förneka att den uppfyller deras behov perfekt.