Val av tak med hjälp av LCA

I byggnader där temperaturen är viktig såsom lager där frukter förvaras innan distribution, krävs speciella klimatförhållanden med en viss temperatur och viss luftfuktighet. Frukterna får inte mogna för tidigt eftersom de måste vara perfekta när de kommer till affären. Så det är viktigt att säkerställa rätt klimat i byggnaden och taket kan hjälpa till med det.

Spanska företaget Frutiner har en lång tradition av att odla och handla med frukter (mestadels citrus) sedan 1950-talet. De har bl.a. kontor i Madrid och Barcelona och nu bygger företaget ett nytt fruktpackningshus i Onda Castellón.

Takduken skulle vara tillräckligt stark för att på en yta av 11 000 m2 klara av en installation av ett solcellssystem för egen förbrukning. Arkitekten Grupotec behövde ett pålitligt system och en pålitlig takläggningspartner som kunde erbjuda en hållbar lösning. Med hjälp av en LCA (livscykelanalys) övertygade Sika kunden att välja en högpresterande FPO takduk som uppfyllde kundens krav från en teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel.

Sika föreslog en alternativ lösning som är kostnadseffektivt, inte bara i den ursprungliga byggkostnaden, utan också när det gäller de potentiella besparingar av energi- och koldioxidavtryck som en ljus takduk ger. Ljusa reflekterande membran hjälpa att minska energiförbrukningen genom att minska värme- och kylbehovet.

Sika genomförde jämförande LCA

I Spanien är svartfärgade bitumentak vanligast, så för att övertyga kunden om fördelar med ljusa kylande tak, utförde Sika's Global Product Sustainability Group en livscykel analys (LCA) av tre taklösningar med liknande prestanda.

Det specificerade systemet testades med en beige membran, en svart membran och ett högreflekterande vitt membran.

LCA resultat - ljus takduk ger besparingar

För det totala projektets yta på 11.000 m2, visar resultaten för ett tak med beige Sarnafil TS 77-18 och en med vit Sarnafil TS 77-18 SR att båda FPO membranen ge betydande besparingar till följd av det minskade kylbehovet jämfört med ett system med ett svart takmembran.

De beräknade potentiella besparingarna beträffande energi- och koldioxid översteg påverkan i ett från ”vaggan till grind” perspektiv på mindre än 5 år.

Det uppskattas att med det vita membranet kunde nästan 8000 GJ av kyla- och värme energi dessutom sparas jämfört med det beige membranet under en period av 20 år.

Hjälp att välja rätt material

Livscykelanalys är en standardiserad metod för att bedöma och jämföra ingångar, utgångar och potentiell miljöpåverkan från produkter och tjänster under deras livscykel. LCA erkänns alltmer som det bästa sättet att utvärdera hållbarhetsprestandan av produkter och system.

LCA kan hjälpa våra kunder att utvärdera Sikas produkter och system genom att tillhandahålla kvantitativa data om produktens miljöprofil. Produkter som annars har en liknande prestanda kan därmed särskiljas när det gäller miljöpåverkan.

Baserat på minskning av den totala miljöprestandan och därmed kostnader (ekonomiska och miljömässiga) i det långa loppet, var resultatet avgörande nog för att kunder skulle välja att installera ljust FPO membran.