När M3 Hawley Lane Bron i England började visa tecken på kraftig deflektion under tung trafik, utarbetade ingenjörerna på Enterprise Mouchel en reparationslösning som inkluderade installation av en ny central bropelare för att stödja två befintliga yttre pelare

Projektet är en av Europas största

 

För att motverka förändringar i dynamiken och förstärka bron mellan de tre strukturella pelarna, användes Sika CarboDur i en av Europas största appliceringar av ett system med kolfiberförstärkning.

Sika arbetade i nära samarbete med tekniska konsulter för att ge råd vid materialval och om de egenskaper som krävdes för en prestationsbaserad specifikation, helt i linje med Highways Agency bästa praxis. För att uppnå fastställd prestanda, angavs kolfiberband som en del av en komplex reparation- och betongskyddslösning. Användningen av kolfiber ger en accelererad applikationsprocess och förbättrade prestandaegenskaper jämfört med traditionell stålarmering. Projektet på totalt £ 5 miljoner kommer att innefatta totalt 6 000 m Sika CarboDur.

Sika har långa erfarenhet av strukturell förstärkning och under 2011 var Sika involverade i Storbritanniens största applicering av kolfiberförstärkning vid Embankment tunnelbanestation i London. Nu kommer Sika att vara nära involverade i Hawley Bridge från inledande specifikation till projektets slutförande. Sikas kompletta utbud av strukturella förstärkningssystem är lämpliga för ökad belastning eller ändrad användning av en konstruktion och vid förstärkning av pelare.


Inom två månader, kommer projektet att framgångsrikt avslutats till högsta standard tack vare en väl organiserad, detaljerad applikationsprocess och med minimal effekt för trafikanterna - över och under M3 Hawley Lane Bridge.