Burundi

Burundi, eller Republiken Burundi som det officiellt heter, är en stat i regionen vid de stora sjöarna i sydöstra Afrika och gränsar till Rwanda i norr, Tanzania i öster och söder och Kongo-Kinshasa i väst.

Det betraktas också ibland som en del av Centralafrika. Burundis huvudstad är Bujumbura. Burundi är en inlandsstat men en stor del av den sydvästra gränsen ligger intill Tanganyikasjön. Burundi ligger i huvudsak på en högplatå med en avsevärd variation i höjd, från 772 m till 2670 m över havet.

Ett av världens fattigaste länder

Burundi är ett av de fem fattigaste länderna i världen och har en av de lägsta BNP. Landet har drabbats av krig, korruption och har dålig tillgång till utbildning. Burundi är tättbefolkat och har haft betydande emigration eftersom unga människor söker bättre möjligheter på annat håll. DHL Global Connectedness Index rankar Burundi som minst globaliserat av 140 undersökta länder.

Enligt 2013 Global Hunger Index har Burundi en indikator på 38,8, vilket innebär att nationen är det land med mest svält i världen när det gäller procentandel. Fattiga familjer befinner sig ofta i situationer där de inte längre kan ge mat till alla sina barn, några av dem skickas till arbete eller för att tigga på gatorna. Andra lämnar hemmet av egen fri vilja.

Rent vatten är mänsklig rättighet

Lika viktigt som att äta, eller kanske ännu viktigare är att dricka. WHO uppskattar att omkring 884 miljoner människor inte har tillgång till rent dricksvatten, trots att FN år 2010 förklarade rent vatten som en mänsklig rättighet.

Tillförlitliga studier från de senaste åren har visat att mindre än 40% av landsbygdens befolkning i och endast 27% av skolbarn får rent vatten. Som en följd är sjukdomar såsom kolera och diarré mycket utbredda. Till detta kommer det faktum att man ofta måsta färdas långt för att nå vattenkällor - tid som särskilt när det gäller unga flickor, tas från skola och utbildning.

Projekt som ger vatten

Sika genomförde ett projekt som koncentreras på byarna Kagwema och Rukaramu, norr om Burundis huvudstad Bujumbura. Dessa regioner är två av landets mest behövande områden när det gäller tillgång till rent vatten.

Tillsammans med miljöorganisationen Biraturaba i Burundi och vattenexperter Pureflow från Kenya, gör Global Nature Fund (GNF) - med Sikas hjälp – det möjligt för 5000 personer, särskilt barn, att få tillgång till rent dricksvatten. Det organiseras också miljöutbildningar om förvaltning av naturresurser och förnybar energi.

Nya brunnar och utbildning

Grundvattenborrning övervakades av kenyanska vattenexpert David Maina. Vid båda projektplatserna, ska dricksvattenförsörjningen säkras genom att borra nya brunnar och ge tillgång till grundvattnet. Så som är fallet i många regioner i Afrika, inklusive projektområdena, är elförsörjningen mycket otillförlitlig. För att komma runt detta problem, har brunnarna utrustats med en solpump, så att byborna kan hämta vatten oberoende av ett elnät. Dricksvatten kan även erhållas för en liten avgift från en lokal kiosk som har utrustats med en vattentank och vattenkran.

Enligt projektledaren Emmanuel Nshimirimana, har offentligt stöd ökat kontinuerligt allt eftersom projektet framgångsrikt gått framåt. Nyheten om upptäckten av vatten i Kagwema har även lett till att hundratals människor kom för att hämta vatten på en mycket kort tid. Händelsen visar hur viktig en säker leverans av dricksvatten är speciellt på landsbygdsområdena i Burundi.

Som en del av projektet har ett antal informationsmöten hållits som handlar om miljöutbildning, hygien och hållbarhet. Workshoparna tillhandahåller information till valda ledare, skolledare och lärare med hänsyn till användning av naturresurser och former av förnybar energi. Dessa workshops också avsedda att få till stånd en ökad medvetenhet av problem i samband med vatten och hygien. Vid sidan av utbildningsåtgärder om miljö, ska lokala tekniker utbildas för att kunna underhålla utrustningen, även efter slutförandet av projektet.