Avsaltning av vatten

Ca 70% av jordens yta är täckt av vatten, men 97% av vattnet på jorden är saltvatten. Saltvatten är fyllt med salt och andra mineraler vilket människor inte kan dricka. Mindre än 1% av allt vatten på jorden är färskvatten som vi faktiskt kan använda. Vi använder denna lilla mängd vatten för att dricka, transporter, uppvärmning och kylning, industrier och många andra ändamål.

Kritiskt globalt problem

Det mesta av det moderna intresset för avsaltning fokuserar på att utveckla kostnadseffektiva sätt att tillhandahålla färskvatten för människors bruk. Tillsammans med återvunnet avloppsvatten, är avsaltning en av de få vattenkällorna som inte är beroende av regnvatten. På grund till den relativt höga energiförbrukningen, är kostnaderna för avsaltning generellt högre än andra alternativ (färskvatten från floder och sjöar, grundvatten, återvinning och vattenreservoarer), men alternativen är inte alltid tillgängliga och snabb förbrukning och utarmning av reserver är ett kritiskt globalt problem.

120 länder använder avsaltat vatten

2002 fanns det omkring 12 500 avsaltningsanläggningar i 120 länder runt om i världen. De viktigaste användarna av avsaltat vatten finns i USA, Mellanöstern och Nordafrika. Bland industriländerna, är USA en av de viktigaste användarna av avsaltat vatten, i synnerhet i Kalifornien och delar av Florida. Kostnaden för avsaltning har bidragit till att det inte användas oftare.

Avsaltning används också på många fartyg och ubåtar.

40% av allt vatten i Israel är avsaltat

Israel har en av de största procentandelarna av avsaltat vatten i ett enskilt land. De producerar 40% av sitt vatten för hushållsbruk från avsaltning av havsvatten.

Ashdod avsaltningsanläggning ligger i Ashdod, Israel, cirka 40 km utmed kusten från Tel Aviv. Den byggdes mellan 2012 och 2015, och slutresultatet blev en 20 000 m² anläggning med en produktionskapacitet på 100 miljoner m3 havsvatten per år i en omvänd osmos avsaltningsprocess.

Omvänd osmos är en vattenreningsteknik som använder en semipermeabel membran. De olika delarna av anläggningen, såsom intagskammare för havsvatten, bassäng för förarbete, desinfektion områden och renings- och utloppssektionen måste skyddas med en pålitlig, robust kemikalie- och nötningsbeständig beklädnad.

Val av tätskikt viktigt

Tätskiktsmaterialet måste tåla nötning orsakad av sand från havsvatten, och måste vara resistent mot saltvatten och varje kemikalie som används i processen. För att säkerställa att vattentäthet av strukturen är spricköverbryggande egenskaper också viktigt. Efter lämpliga förberedelser med högtrycksvatten var alla ytor i jämnade med Sikagard-720 EpoCem, följt av en epoxiprimer, Sikafloor-156. Hela ytan, som omfattar 20 000 m², täcktes med en spray Polyurea, Sikalastic-841 ST.

Vatten måste tas hand om

Till sist, nästan allt vårt färskvatten tar form av is (69% av det, för att vara exakt). Om du kunde smälta all is och jordens yta var helt jämn, skulle havsnivåerna stiga till en höjd av 2,7 km.

Så vi gör klokt i att ta hand om denna is. Och om man tar allt vatten på jorden skulle man få en blå sfär mindre än en tredjedel av storleken på månen. Och även om det är salt- eller färskvatten, världens vatten måste hur som helst, tas hand om på ett hållbart sätt.