Smältlim

SikaMelt®-9180

Ett mångsidigt, reaktivt smältlim med kort öppentid baserad på polyolefin. Limmet härdar med hjälp fuktigheten i luften och bildar en elastomer, vilken inte kan smältas igen.

SikaMelt®-632

Ett mångsidigt, reaktivt lamineringssmältlim på polyuretanbas med kort öppentid. Limmet härdar med hjälp av fuktigheten i luften och bildar en elastomer, vilken inte kan smältas igen.

SikaMelt®-9670

Mångsidigt, reaktivt polyuretansmältlim med kort öppentid. Limmet härdar med hjälp av fuktigheten i luften och bildar en elastomer, vilken inte kan smältas igen.

SikaMelt®-9673

Ett mångsidigt, reaktivt polyuretansmältlim med kort öppentid. Limmet härdar med hjälp av fuktigheten i luften och bildar en elastomer, vilken inte kan smältas igen.

SikaMelt®-9675

Ett mångsidigt, reaktivt polyuretansmältlim med lång öppentid. Limmet härdar med hjälp av fuktigheten i luften och bildar en elastomer, vilken inte kan smältas igen.

SikaMelt®-9675 IS

Ett reaktivt polyuretansmältlim för limning av sandwichpaneler. Limmet härdar med hjälp av fuktigheten i luften och bildar en elastomer, vilken inte kan smältas igen.

SikaMelt®-9058/30

SikaMelt 9058-30 är ett universellt, termoplastiskt monteringssmältlim. SikaMelt 9058-30 produceras i enlighet med kvalitetssäkrings- respektive miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001/14001.

SikaMelt®-135

Ett smältlim på polyolefinbas som är likt SikaMelt 9058-30 men med kortare öppentid och högre värmebeständighet.

SikaMelt®-9170

SikaMelt-9170 är ett universellt, termoplastiskt monteringssmältlim med en hög initialstyrka. SikaMelt-9170 produceras i enlighet med kvalitetssäkrings- respektive miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001/14001.

SikaMelt®-9172

Ett universellt, termoplastiskt monteringssmältlim med en hög initialstyrka

SikaMelt®-255

Ett tejpaktigt smältlim baserat på termo-plastiskt gummi. Limmet har mycket högt ”klibb”, stark initial vidhäftning, låg glastransitionstemperatur och goda kohesiva egenskaper.

SikaMelt®-280

SikaMelt 280 är ett mångsidigt PSA (pressure sensitive adhesive) smältlim baserat på termoplastiskt gummi. Det har väldigt god initial adhesion, utmärkta kohesionsegenskaper samt utmärkt värmebeständighet. SikaMelt 280 produceras i enlighet med kvalitetssäkrings- respektive miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001/14001.

SikaMelt®-9280 FR

Ett mångsidigt PSA (pressure sensitive adhesive) smältlim baserat på termoplastiskt gummi. Det har väldigt god initial adhesion, utmärkta kohesionsegenskaper samt utmärkt värmebeständighet.

SikaMelt®-9285

Ett smältlim på basis av syntetiskt gummi.

SikaMelt®-9191

Ett universellt, termoplastiskt monteringssmältlim med kort öppentid.

SikaMelt®-9222/00

SikaMelt 9222 är ett häftsmältlim med hög initial vidhäftning och låg värmebeständighet på bas av syntetiskt gummi.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

SikaMelt®-245 FR

Ett mångsidigt PSA (pressure sensitive adhesive) smältlim baserat på termoplastiskt gummi. Det har väldigt högt ”klibb”, god initial vidhäftning, utmärkta kohesionsegenskaper.

SikaMelt®-256

Ett PSA (pressure sensitive adhesive) smältlim baserat på termo-plastiskt gummi. Det har god initial adhesion och utmärkta kohesionsegenskaper.

SikaMelt®-9676

Ett reaktivt polyuretansmältlim för limning av sandwichpaneler. Limmet härdar med hjälp av fuktigheten i luften och bildar en elastomer, vilken inte kan smältas igen.

SikaMelt®-9901

Ett rengörings medel för utrustning som används till reaktiva polyuretansmältlim.