Entreprenör
INJO Golv AB
 
Projektbeskrivning
Verkstadshall för tunnelbanetåg. Terazzo kompaktgolv 4 mm.
 
Produkter
Sikafloor-156
Sikafloor-162
Terazzo kompakt
Kvartssand
 
Mängd
1 500 m²