Sikaflex®-545

STP baserat monteringslim med hög initialstyrka

Sikaflex®-545 är ett enkomponent lim med mycket låg emission baserad på Sikas silanterminerade polymer (STP) teknologi. Sikaflex®-545 härdar vid exponering till atmosfärens luftfuktighet och har hög initialstyrka och lastbärande kapacitet.  

  • Kraftfull initialstyrka
  • Mycket låga emissionsvärden
  • Isocyanat, lösningsmedel och ftalatfri
  • Vidhäftar bra till en mängd olika underlag utan behov av speciella förbehandlingar
  • Svag lukt
  • Möter högsta miljökrav
  • EC1-certifikat