SikaGlaze IG-5 PIB

En 1-komponents, lösningsmedelsfri, termoplastisk fogmassa baserad på polyisobutylen (PIB, butyl).

  • 1-komponents formulering
  • Goda vidhäftningsegenskaper
  • Motstår åldring
  • Låg genomträngning av vattenånga och argon
  • Lösningsmedelsfri
  • Ingen krympning