Att limma med Powercure är nästan självförklarande och mycket enkelt. Det finns dock vissa steg som måste följas för att uppnå bästa prestanda och undvika problem.
För glasbyten med SikaTack® ELITE måste ALL-Black-processen följas.

Följ de steg som specificeras nedan när det gäller förbehandling ytor.

Förbehandling av vindrutor

Fortsätt som visas tills limet skärs helt
  • Applicera Sika® Primer-207 med en svamp eller tops. Se till att primern överlappar den omgivande intakta färgen med minst 5 mm.
  • Låt primern avlufta i minst 3 minuter eller tills den är torr.
  • Sika® Cleaner PCA kan med fördel användas för primerapplicering.

Under inga omständigheter bör primers, glasaktivatorer eller lim bytas ut mot olika limleverantörer. Om installationsteknikern inte kan avgöra om primern har applicerats av en fordonstillverkare rekommenderar Sika att glaset returneras till distributören.

För vindrutor och vindrutor i plast utan keramisk frit, se: Limma plexiglas och PMMA.

 

Förberedelse

För att uppnå bästa resultat rekommenderas användning av Sika®Aktivator-309 P i kombination med SikaTack® ELITE. Kombinationen ger idealiska förhållanden för limmet att härda mot såväl nya behandlade lacker som befintliga limbäddar.

Fortsätt som visas tills limet skärs helt
  • Rengör med Sika®Cleaner G+P
Fortsätt som visas tills limet skärs helt
  • Applicera Sika®Aktivator-309 P 
  • Ingen avluftningstid krävs
Fortsätt som visas tills limet skärs helt
  • Applicera Sika®Primer-207 där metall har exponerats.
  • Avlufta 3 minuter
Fortsätt som visas tills limet skärs helt
  • Applicera limmet

Försiktighet
Sika®Aktivator-309 P får inte användas som förbehandling på glas- och keramikfriter. Användning av det på glas kan leda till förlust av vidhäftning på glaset och en försämrad glasinstallation.