Mer prestanda, mindre påverkan

Close up View of technician manually applying Sikaflex glass replacement adhesive on windshield

Sika uppdaterade sina "best-in-class" limmer och förbehandlingar för bilglas och utvecklade dem med Purform®-teknologin. Purform®-versionerna har samma appliceringsegenskaper och OEM-godkänd prestanda samtidigt som exponeringen av kemikalier för installatören reduceras till ett minimum. Purform®-versionerna kan användas utan att teknikerna genomgår säkerhetsutbildning.

Sika banar vägen med ny Purform®-teknik

"Stark. Mångsidig. Hållbar" - I decennier har polyuretanlim varit förstahandsvalet av bilindustrin för fabriksinstallerade vindrutor och möjliggjort de högsta prestandanivåerna. Purform®-lim och tätningsmedel är framtaget för att få bort innehållet av diisocyanatmonomer och samtidigt behålla alla fördelarna med polyuretaner.  Med mindre än 0,1 % monomert diisocyanat är Purform® bättre med avseende på hälsoskydd och arbetssäkerhet. Purform® är grunden för en ny generation av "best-in-class" sikaprodukter som presterar starkare, håller längre och möter morgondagens hälso- och säkerhetsbehov. För användare i Europeiska Unionen betyder detta att ingen utbildning för hälsa och säkerhet av REACH-arbetare krävs.

SikaTack® Purform vindrutelim och förbehandlingar

Sika uppdaterade sina "best-in-class" limmer och förbehandlingar för bilglas och utvecklade dem med Purform®-teknologin. Purform®-versionerna har samma appliceringsegenskaper och OEM-godkänd prestanda samtidigt som exponeringen av kemikalier för installatören reduceras till ett minimum. Purform®-versionerna kan användas utan att teknikerna genomgår säkerhetsutbildning.