Sikaflex®-529 AT

Isocyanatfri spraybar fogmassa för bilkarosser

Sikaflex®-529 AT är en spraybar 1-komponent Silan Terminerad Polymer (STP) fogmassa vilken härdar vid exponering till atmosfärens luftfuktighet. Den används vid fogtätning och återskapande av originalfinish (ytor och fogsträngar) vid karossreparationer. Det fäster väl vid alla de material som vanligtvis används i fordonsindustrin, t ex metallprimers och färgbeläggningar, metaller, målade plaster och plaster.  Där den appliceras, förbättrar den skyddet mot stenskott och annan nötning på bilkarossen.  

  • Återskapar originalfinish
  • Utmärkta bearbetningsegenskaper utan översprut
  • Vidhäftar bra till en mängd olika underlag
  • Spray eller strängapplicering
  • Mycket bra stabilitet
  • Övermålningsbar med vattenbaserade färgsystem
  • Svag lukt
  • Bra akustik- och vibrationsdämpande egenskaper
  • Lösningsmedel och isocyanatfri
  • Silikon- och PVC-fri