High chemical resistance for complete impregnation

Bästa lösningarna med hög värmebeständighet

SikaBiresin® RE epoxihartser används när användaren letar efter hög termisk resistens, låg expansionskoefficient samt mycket hög kemisk resistens vilket polyuretansystem inte kan erbjuda.

Våra epoxisystem uppfyller brandbeständighetskraven i UL 94-standarden och deras långa pottlivslängd passar den process som krävs för statorimpregneringar av motorer.

E-Motor

Bästa rekommenderade produkter inom epoxisystem