Sikas limmer skyddar både människor och egendom

Användningen av silikonlim för strukturell limning av glasfasader (glaspaneler i en metallram) är en väletablerad teknik i fasadkonstruktioner.

Dessa lim uppfyller de högsta standarderna definierade i ETAG eller ASTM. Men Sikas limmer uppfyller mer än bara standarder. Tack vare sina elastiska egenskaper och höga mekaniska hållfasthet tål våra lösningar även extrema förhållanden, vilket innebär att den kan erbjuda hög prestanda under alla förhållanden.

På Sika kan vi våra produkter utan och innan, och vi hjälper våra kunder att dra nytta av egenskaperna hos dessa högkvalitativa produkt oavsett förhållanden.

Inbrottssäkra fönster och glasdörrar

Fönster och dörrar är de svaga punkterna i en byggnad när det gäller inbrottsskydd. Med rätt material och konstruktion kan dessa göras inbrottssäkra och uppfylla kraven i de europeiska standarderna och klassificeringarna.

Sådana fönsterkonstruktioner är klassificerade enligt EN 1627 "Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier– Inbrottsskydd– Krav och klassindelning". Denna omfattar sex klasser av motstånd: RC1 till RC6. De bestämmer hur länge dessa glasinstallationer kan stå emot inbrottsförsöket med olika verktyg och olika krafter.

Men även med användning av laminerat glas och inbrottssäker hårdvara kvarstår en svag punkt - möjligheten att lyfta ut glaset ur ramen.

Sikas lösning för inbrottsskyddade fönster och dörrar

Sika erbjuder ett flertal testade och beprövade lim för en stark elastisk limfog mellan glaset och ramen.

En inbrottstjuv kommer att ha svårt att lyfta ut glaset ur ramen om den limmas med till exempel, det lättapplicerade, Sikasil® WT-66 PowerCure, ett förstärkt enkomponents silikonlim.

Har du frågor elle funderingar hjälper vi dig med den optimala lösningen.

Smash and Grab som inbrottsmetod

I allt större utsträckning använder butiker kontantlösa betalningstransaktioner. Mängden kontanter i butikerna är minimal och inte längre attraktiv för inbrottstjuvar. Detta har fått inbrottstjuvarna att använda den så kallade "Smash & Grab"-metoden.

En "Smash & Grab" är en speciell form av inbrott där fordon används för att förstöra glasbarriären, t ex ett skyltfönster eller en utställning, greppa värdesaker och sedan ge sig av snabbt, trots att larm eller oväsen utlöses.

Nu är målet att fasadelementet inte ska ge vika för inbrottstjuven. För att uppnå detta mål med standardkonstruktioner skulle tjocka och tunga metallramar krävas, vilket gör glasfronten mycket dyr och visuellt oattraktiv för arkitekter och ägare.

Sikas lösning på Smash and Grab

Sikas limlösning hjälper till att förhindra denna metod. Om glaset limmas fast i ramen med höghållfasta lim skapas ingen öppning i konstruktionen och inbrottstjuven hittar ingen väg in i butiken. Eftersom skadorna begränsas till "skalet" så kan oftast butiken fortsätta vara öppet även tills det skadade glaset har bytts ut. Det är ingen övergrift att säga att Sikas limmer skyddar både liv och egendom.

Sika har ett nära samarbete med många välrenommerade fasad- och fönsterprofiltillverkare där sikalimmet alltid är en nyckelkomponent för hög prestanda. Eftersom en elastisk limning absorberar en betydande del av stötenergin och bildar en extra dämpningszon.

För mer information, fråga din Sika-representant.

Explosioner och glasfasader

En explosion, oavsett om den orsakas av ett tekniskt fel eller av ett uppsåtligt försök, är en av de händelser som inträffar mycket sällan. Men när det gör det kan det vara förödande - för liv och egendom.

Här kan glasfasaden, istället för att vara en risk, vara en säkerhetssköld. Om den är rätt planerad och utförd kan den skydda människor och egendom i byggnaden. Även om delar av byggnaden och glasfasaden behöver bytas ut efter explosionen.

Vanligtvis kräver fasta glasfasader, om de är utformade för att motstå extrema krafter från explosioner, massiva ramar med som är både kostsamma och oattraktiva.

Sikas lösning vid explosionsscenarier

Genom att limma glasenheterna till ramen med ett starkt men elastiskt sikalim, blir det nästan omöjligt att separera glaset från ramen under explosionen, vilket förhindrar att människor utsätts för fara och att egendom förstörs. Vidare kan verksamheten i byggnaden fortsätta obehindrat tills glaset har bytts ut. Här har sikalim en liten effekt på kostnaden, men en stor inverkan på nyttan.  

Sika har testat och framgångsrikt implementerat dessa lösningar i byggprojekt, oavsett om de är baserade på silikon eller andra teknologier.

Rätt utvalda elastiska lim har tillräcklig styrka för att förankra och fästa laminerat glas i ramen. Detta lim är bara en komponent bland många andra som kan göra en glasfasad eller fönster säker.

Systemets prestanda beror på många variabler, såsom byggnadselementets flexibilitet, byggnadselementets storlek, vilken typ av laminerat glas som används, ramens utformning och hur det är förankrat i byggnaden. Det är också viktigt att överväga vid glasinstallationen.

Huvudfunktionen för en elastisk bindning är att hålla glaset i ramen under explosionen. Användningen av laminerat glas minskar den skadliga effekten av glasfragment som kommer in i byggnaden. Utan användning av ett elastiskt, högkvalitativt strukturellt lim, kan skador från flygande splitter uppstå.

Läs mer om explosionsscenarier

Krav på fasadelementen

En explosion är en enorm, spontan frigöring av energi i form av stötvåg, ljus, värme och ljud. Stötvågorna, som består av högt komprimerad luft som rör sig med överljudshastighet och träffar byggnaden, reflekteras och till och med förstärks.

Storleken på den totala infallande tryckvågen är en funktion av laddningsvikten och avståndet från laddningens centrum till vågfronten. Ett sådant tryck avtar snabbt och blir negativt i värde på grund av vakuum som skapas av stötfronten vilket resulterar i sug.

Prestandan hos det bombdämpande systemet beror huvudsakligen på ramkonstruktionen, antingen stål eller aluminium, och hur mycket av stötenergin som absorberas av byggnadskomponenterna.

I allmänhet är ett mer absorberande system fördelaktigt framför en struktur som är för styv.

Det gemensamma för alla framgångsrika system är designen av det laminerade säkerhetsglaset (vanligtvis tillverkat av polyvinylbutyral - PVB). Syftet med laminerat säkerhetsglas är att absorbera stöten från explosionen genom att hålla det intakt. Glas av hög kvalitet kommer att gå sönder men fragmenten förblir till stor del fästa vid glasrutorna.

Blast Wave
Bild: Explosion Blast Wave

Ett annat vanligt element som framgångsrikt används i skyddande glassystem är de elastiska lim som måste användas för att hålla glasrutan i ramen. Strukturella silikonlim används främst eftersom de erbjuder fördelarna med hållbar långvarig vidhäftning till glas och ram, hög hållfasthet och hög flexibilitet

Styrkan som ett lim erbjuder beror på belastningens varaktighet. Ju kortare belastningstiden är, desto högre hållfasthet.

Sikasil® SG prestanda vid ett explosions scenario

I överlappsskjuvningstester med höghastighetspåslag vid 4 m/s kan limmets reaktion på bombsprängningar simuleras. Detta är 60 000 gånger snabbare än testhastigheten vid 5 mm/min enl. ISO 8339. Överlappsskjuvhållfastheten för standardlimmet är 0,9 MPa vid 5 mm/min och 2,8 N/mm2 vid 4 m/s.

Vid denna höga hastighet är varvskjuvhållfastheten mer än tredubblad på grund av molekylär reaktion på den höga slaghastigheten. Med 4,2 MPa nådde det höghållfasta limmet en mycket högre skjuvhållfasthet, vilket indikerar deras stora potential i sprängskyddsglas. En högre testhastighet kan resultera i ännu högre skjuvhållfasthet.

Men detta är inte så relevant för bombexplosionens verklighet då glasrutan reagerar på stöten endast med en maxhastighet på cirka 4 m/s (lite beroende på glastyp).

 

Verkliga explosionstester, utförda vid GL Noble Dentons testområde i Spadeadam i Cumbria, Storbritannien, har bevisat laboratorieresultaten och på ett imponerande sätt demonstrerat konceptet med elastisk bindning i ett bombexplosionsscenario.

För sprängtesterna, i allmänhet i enlighet med testkriterierna i ISO 16933, har ett sprängämne på 100 kg TNT-ekvivalent (med användning av nitrometansprängämne som provladdning) använts vid ett avståndsintervall på 25 m respektive 19 m. .

Testsprängningarna visade tydligt den positiva effekten av ett elastiskt lim (Sikasil® SG-550).

Ingen rivning av glasrutorna ur ramen och inga glasfragment inuti testboxen observerades, vilket resulterade i klassificering B (No Hazard enligt ISO 16933:2007).

Ökning av styrka på grund av dynamisk slagsimulering för Sikasil® SG-500 lim
Hastighet Tryck Multiplikationsfaktor till referensvärdet
5mm/min 0.9 MPa Referensvärde enligt ISO 8339 
1 m/s 2.4 MPa faktor 2.6  
3 m/s 3.1 MPa faktor 3.4  
5 m/s  3.3 MPa faktor 3.7  

Idealsystem vid explosionsscenarier – höghållfast lim

Förutom strukturella silikoner erbjuder Sika även höghållfasta och högkvalitativa lim. Dessa tillåter att belastningsgränserna skjuts ytterligare och optimerar fogdimensionerna. Sika följer logiken ovan och använder tekniker som saknar motstycke på marknaden.

Utöver nästa generations strukturella silikon som Sikasil® SG-550, det första höghållfasta strukturella silikonlimmet på marknaden. Sika erbjuder det unika PU-limmet Sikaflex®-268 PowerCure.

PowerCures dispenserings- och förpackningsplattform kombinerar två funktioner. Den enkla användningen av en 1-komponents limapplicering med fördelarna med en 2-komponents limapplicering.

PowerCure-systemet är lika kraftfullt och pålitligt som industriella pump- och dispenseringssystem. Sikaflex®-268 PowerCure består av ett fukthärdande 1-komponents lim som accelereras av boosterpasta. Det tillåter full härdning oavsett luftfuktighet.

Ökning av styrka på grund av dynamisk slagsimulering för Sikaflex®-268 PowerCure
Hastighet Tryck Multiplikationsfaktor till referensvärdet
5mm/min 4.5 MPa Referensvärde enligt ISO 4587
1 m/s 14 MPa faktor 3.1
3 m/s 39 MPa faktor 8.7
5 m/s 41 MPa faktor 9.1

Ju högre hastighet, desto högre vidhäftningsstyrka

Sikaflex®-268 PowerCure är ett PU-lim som används i stor utsträckning inom järnvägsindustrin för att strukturellt binda glasvindrutor och fönster till ramar på tåg. I likhet med fasadapplikationer utsätts dessa fogar för:

  • Höga belastningar t.ex. vindlast, barriärlaster, höga slaglaster t.ex. drag/tryckvågor på höghastighetståg som kör in i tunnlar)
  • Höga temperaturer
  • Trötthetsfenomen på grund av cykelbelastning
  • UV-strålning
  • Vittring åldrande

 

Sikasil® SG-500

Sikasil® SG-550

Sikaflex-268 PowerCure

+ Utmärkt väderbeständighet

+ Utmärkt väderbeständighet

+ Långtidsvidhäftning på glas och ram

+ Långtidsvidhäftning på glas och ram

+ Snabb styrkeutveckling

+ Mycket snabb styrkeutveckling

+ Utmärkt UV-beständighet

+ Liten fogstorlek vid maximal prestanda

- Blandning med definierat förhållande

+ Felsäker blandning

- Begränsningar i fogstorleksotimering

- Kräver UV-skyddsåtgärder vid fogytan

Skyddsglas vid jordbävning

Det finns cirka 10 000 seismiska aktiviteter över hela världen varje år, av vilka några har en magnitud högre än 7. I regioner där seismisk aktivitet är mycket sannolikt måste byggnader byggas därefter. Syftet med de strukturella åtgärderna är att skydda liv och minimera skador på byggnaden.

Till skillnad från de vanliga krafterna som vindbelastning eller till och med en explosion, uppstår krafterna från en jordbävning på en byggnad från trögheten i byggnadens delar som svarar på skiftningarna i marken. Vissa delar av byggnaden kan fortfarande uppfylla kraven, andra kanske inte. Detta resulterar i friktion, stötar och påfrestningar som förstör enskilda delar av byggnaden. I värsta fall faller de förstörda byggnadsdelarna ur och förstör andra delar eller äventyrar människoliv.

Denna omständighet kan vara särskilt farlig vid glasfasader. Fallande glaselement utgör en fara för människor i och runt byggnaden.

Med mekaniskt fixerat glas är det mycket stora risker att glaset träffar metallprofilerna under de seismiska rörelserna i byggnadskonstruktionen. Det ömtåliga glaset går sönder och faller ut ur ramen.

 

Sikas lösning vid jordbävning

När glaset limmas på ramen skapas en elastisk limfog som kan ta upp krafter och skydda glaset från spänningar. I värsta fall kan laminerade glasskivor spricka, men faller inte ur ramen och blir därmed kvar i byggnadskonstruktionen. Fallande glas minimeras.

Lär dig mer om strukturella silikonglassystem i seismiska områden

Fördelarna med strukturella silikonglassystem (SSG) i seismiska områden

För fasad- och arkitektonisk glaskonstruktion måste två huvudfrågor relaterade till prestandan under och efter en jordbävning beaktas:

Människofara - skador och dödsfall på gatunivå från trasiga glassystem är erkända hot. Driftstopp och reparationskostnader - Återställande av normal drift och service kan försvåras av ett skadat byggnadsskal.

Fördelarna med strukturella tätningsglassystem (SSG) jämfört med alternativa glasningsmetoder när det gäller jordbävningssäkerhet under verkliga förhållanden är kända. Integrerade glassystem i väggar består av glasenheter som är mekaniskt fästa i en huvudram. Laster som verkar på glasenheterna överförs mekaniskt till byggnaden via ramen.

Däremot absorberas belastningar som verkar på glasenheterna i strukturella tätningsglassystem (SSG) via strukturella och elastiska silikoner. Detta minskar avsevärt risken för att glaset lyfts ut ur ramen och faller ner under seismisk aktivitet.

Rätt lim, och rätt fogutformning, är avgörande för att säkerställa överföring av seismiska belastningar och absorption av seismiska förskjutningar mellan golv. Sika kan dock möta denna utmaning genom att hitta den optimala balansen mellan kostnad och risk utan att kompromissa med säkerheten.

Fördelarna med slicones för strukturella glassystem i seismiska områden Integrerade glassystem i seismiska områden - mekaniskt fixerade
+ Minskad risk för att glaset krockar med metalldelar - Stor risk för kontakt mellan glas och ram och därmed glas som går sönder och faller ut
+ Differentiella rörelser mellan glas och ram absorberas av SG-fogarna
- Skillnader i rörelser mellan glas och ram leder till tryckkrafter på glasenheten med risk för att enheten bucklas eller till och med trycks ut ur ramen.
+ Låg risk för krossat glas, därmed bevaras fasadens funktion så länge som möjligt. Fjädrande beteende, med fogen som håller kvar eventuellt krossat glas på plats
- Krossat glas tappar styvhet, hela fasaden blir instabil.

Vertikala differentialrörelser mellan plattor

De uppåt- och nedåtriktade seismiska rörelserna hos plattorna upptas vanligtvis av den vertikala stapelfogen längs akterspegelna; adekvat vertikalt spelrum bör utformas för att undvika kollision mellan panelerna. Därför påtvingas ingen signifikant differentiell rörelse till SSG-fogarna av sådana vertikala seismiska rörelser.

Horisontella differentiella rörelser mellan plattor

Plattornas differentiella seismiska rörelser utanför planet på grund av drift mellan våningarna upptas vanligtvis av fästena som bör möjliggöra fri rotation av panelen. Därför påtvingas ingen signifikant differentiell rörelse till SSG-fogarna av sådana horisontella rörelser utanför planet.

 

Horisontella differentiella rörelser mellan plattor

Plattornas differentiella seismiska rörelser utanför planet på grund av drift mellan våningarna upptas vanligtvis av fästena som bör möjliggöra fri rotation av panelen. Därför påtvingas ingen signifikant differentiell rörelse till SSG-fogarna av sådana horisontella rörelser utanför planet.

 

Olika nivåer

Sika har utvecklat ett avancerat koncept för att designa strukturella fogar i system som är utsatta för jordbävning.
Det finns tre olika prestationsnivåer. Varje nivå behandlar olika sannolikheter för att den seismiska händelsen ska inträffa, olika fasadkrav samt acceptabel utnyttjandegrad för fogarna. Balansera kostnader och risker utan att kompromissa med säkerheten.

 

 

Sikasil SG-500 Silicone