2010
New York, USA
??????

Empire State Building uppfördes 1930-1931 och rankas bland New Yorks mest besökta byggnader och lockar cirka 4 miljoner besökare varje år. Som ett arkitektoniskt monument med global ställning förtjänar det särskilt noggrant underhåll. Som ett resultat har ungefär en halv miljard amerikanska dollar spenderats under de senaste åren på dess pågående renovering och omvandling till stadens mest miljövänliga byggnad. Översynen kommer att leda till energibesparingar i storleksordningen 38%. Därför är den omfattande, holistiska renoveringen inte bara utformad för att bevara en del av stadens arkitektoniska och kulturella arv, utan för att lägga grunden för hållbara ekonomiska och ekologiska vinster.

Projektledare: Johnson Controls

Entreprenörer: Alpen high Performance Products (Serious Energy), Kilroy Metal Products, Skyline Windows

Sika Produkter: SikaGlaze® IG-4429 HM, Sikasil® WS-200 MJS, Sikasil® WS-295

Learn more