Sika® Primer-209 N

Pigmenterad, lösningsmedelsbaserad primer för lacker och plast

Sika® Primer-209 N är en lösningsmedels-baserad svart primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.
Sika® Primer-209 N är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner. Denna primer kan ge utmärkt vidhäftning utan föregående aktiveringssteg på vissa plaster.