2016
Italy
Italiens största solcellsanläggning för mikromorf

Italiens största mikromorfa solcellsanläggning

Totalt 25 674 mikromorfa PV-moduler har monterats på flera takområden vid ett nybyggt logistikcenter söder om den italienska staden Bari. Med tanke på att de vanliga mekaniska klämfästena kan orsaka höga påfrestningar i glaset, tittade entreprenören och modultillverkaren runt efter en alternativ fixeringsmetod och valde slutligen en elastisk men strukturell limningslösning

Sika-produkter som används: