SikaForce®-818 L07

SikaForce-7818 L7 är basen i ett 2-komponents polyuretanlim tillsammans med härdaren SikaForce-7050.

  • Utmärkta appliceringsegenskaper
  • Kort applicerings- och härdtid
  • Hög styrka och modul till strukturlimningsapplikationer