SikaForce®-800 Blue

SikaForce-7800 Blue är ett 2-komponents polyuretanbaserat spackel framtaget för att användas i temperaturer under 15°C. Om temperaturen är över 15°C är rekommendationen att använda SikaForce-7800 Red.

  • Utmärkta blandnings-, applicerings- och bearbetningsegenskaper
  • Mycket god vidhäftning till fiberglasytor
  • Sjunker ej i tjocklekar upp till 20 mm
  • Kort väntetid före slipning vid låga temperaturer
  • Enkel att slipa, sätter ej igen slippappret