SikaForce®-800 Red

SikaForce-7800 Red är ett 2-komponents polyuretanbaserat spackel framtaget för att användas i temperaturer över 15°C. Om temperaturen är under 15°C är rekommendationen att använda SikaForce-7800 Blue.

  • Utmärkta blandnings-, applicerings- och bearbetningsegenskaper
  • Sjunker ej i tjocklekar upp till 20 mm
  • Kort väntetid före slipning
  • Enkel att slipa, sätter ej igen slippappret