Sikaflex® PRO-3

POLYURETANBASERAD FOGMASSA FÖR  ANSLUTNINGS OCH RÖRELSEFOGAR I GOLV OCH VÄGG

Sikaflex® PRO-3 är en 1 komponent, polyuretanbaserad, tålig, elastisk fogmassa för många olika typer av fogning och tätning av golv och vägg i  krävande miljöer. Den ger en vattentät fog med goda mekaniska egenskaper, är resistent mot flera kemikalier och förblir elastisk över ett brett temperaturintervall.

  •  ±35 % rörelseupptagande förmåga
  • God mekanisk och kemiresistans
  • Härdar utan att bubbla
  • Övermålningsbar
  • God vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial.
  • Mycket låga emissioner