SikaCure®-8100/00

Lösningsmedelsbaserad härdare

Effektiv härdare till polyuretan och kloropren