SikaSense®-3460/xx Farbpaste

Pigmentpasta för att färgsätta lösningsmedelsbaserade SikaSense-produkter.

Sika® Sense 3460-”färgkod” produceras i enlighet med kvalitetssäkrings- respektive miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001/ 14001.