High performance composite systems for sporting goods industry.

SikaBiresin® CR-lösningar för sport- och fritidsbranschen

SikaBiresin® CR-system har utvecklats speciellt för att få god fiberimpregnering och för att uppnå god bindning av olika substrat.  Dessutom är det möjligt att justera systemens reaktivitet med hjälp av olika härdare. Dessa system är utformade för att uppfylla de högsta standarderna för
Produktion

Processeffektivitet

Prestanda för slutanvändning

 

Våra matrissystem för kompositer, baserade på epoxi eller polyuretan, är speciellt utformade för att ge optimal viskositet samt andra bearbetningsparametrar för att möta de olika specifika processerna inom kompositindustrin som
RTM

Pultrusion

Lindning av glödtråd

Vakuuminfusion

Våt Lay-up

 
Komposit Kajak
Bild: Vajda Grupp s.r.o.