SikaForce®-7888 L10

Ett 2-K monteringslim vilken härdar genom en kemisk reaktion mellan de två komponenterna och bildar en hållbar polymer.
De två komponenterna appliceras ur patron med statisk mixer med hjälp av antingen manuell eller pneumatisk pistol eller med hjälp av lämpligt pump- och blandningsutrustning.

 • Kort ”cut-off” sträng
 • Bra stabilitet vid applicering
 • Tillräcklig arbetstid för montering trots snabb härdning
 • Snabb styrkeuppbyggnad och härdning i rumstemperatur
 • Mycket hög styrka
 • Hög brottöjning (bra krock resistens)
 • Motstår höga dynamiska laster
 • Vidhäftar bra mot en mängd substrat
 • Åldringsbeständig
 • Ej elektriskt ledande
 • Fri från lösningsmedel och PVC