Sikaflex®-515

Mångsidig STP fogmassa

Sikaflex®-515 är en 1-komponent Silan Terminerad Polymer (STP) fogmassa vilken härdar vid exponering till atmosfärens luftfuktighet. Den vidhäftar bra till en mängd material som t.ex. metaller, ABS, PC, glasfiberarmerad plast och trä utan behov av speciellt förbehandling och den är lämplig till de flesta interiöra och exteriöra applikationerna.  

  • Snabb skinnbildning
  • Vidhäftar bra till en mängd olika underlag utan behov av speciell förbehandling
  • Fri från isocyanater, lösningsmedel, silikon och PVC
  • Utmärkta bearbetningsegenskaper
  • Kan övermålas
  • Svag lukt