Sika Sverige har tagit fram nya flyttillsatsmedel som ger en mer lättarbetad betong och i kombination med den nya luftporbildaren Sika AirPRO (SE) skapas ett bättre luftporsystem. Systemet är utvecklat i Spånga och skräddarsytt för den svenska marknaden och vårt klimat.

Sika Viscocrete RMC-320

Sika Viscocrete RMC-320 är en effektiv superplasticerare för fabriksbetong. Den används för att skapa en lösare konsistens med förbättrad gjutbarhet och/eller en reduktion av vattenmängden.

Sika ViscoCrete PC-40

Sika ViscoCrete PC-40 är en effektiv superplasticerare för prefab som hanterar variationer i ballast och har mycket bra öppethållande egenskaper av den färska betongen med mycket snabb bindetid.

Sika AirPRO (SE)

Sika AirPRO (SE) är en luftporbildare för frostbeständig betong.