Rättslig tvist avslutad

Efter en 3,5 år rättslig tvist är vi glada att kunna meddela att Sika, Burkard-familjen och Saint-Gobain har tecknat avtal som avslutar och löser deras tvist med fördel för alla berörda parter och deras respektive aktieägare och intressenter.   

Huvudpunkterna i avtalet kan sammanfattas enligt följande:        

  • Compagniede Saint-Gobain (Saint-Gobain) förvärvar Schenker-Winkler Holding AG (SWH) från Burkard-familjen.    
  • Saint-Gobain / SWH sålde 6,97% av aktierna i Sika AG (Sika) till Sika för totalt 2,08 miljarder CHF.
  • Saint-Gobain behåller 10,75% aktier i Sika genom SWH i minst två år.     
  • Sika kallar till extra bolagsstämma för att införa en enhetlig aktieklass, uppsägning av opt-out, eliminering av 5% överföringsbegränsningar och för att kancellera de 6,97% aktier som förvärvats från SWH.      
  • Parterna upphör med alla rättsliga förfarande.      
  • Sika och Saint-Gobain avser att utöka sina befintliga affärsrelationer.

 

För mer information om avtalet, läs på sika.com