Om Sika

  • Vi är Sika

    Vi är Sika

    Sika är en världsledande tillverkare av specialkemikalier för byggbranschen och industrin. En primär del av Sikas framgångsrika forskning och utveckling bygger på ett strategiskt fokus på klart definierade kärnkompetenser. Dessa är tätning, limning, förstärkning, dämpning och skyddande av lastbärande konstruktioner.

    Vi är Sika är broschyren som beskriver vad Sikas framgång bygger på och var vi är idag.

    Broschyren Vi är Sika