År 1910 i Zurich la Kaspar Winkler grunden till dagens Sika Group. Då hade han utvecklat en kemisk process som accelererade härdningstiden och hårdheten av cement, bruker och betong. Hans första produkt, Sika- 1, ett tätande tillsatsmedel för bruker, finns fortfarande i sortimentet.

Sika i korthet

Sika är ett globalt företag med 200 produktions- och försäljningsbolag i över 100 länder. Vi är ett globalt integrerat företag som tillhandahåller specialkemiska produkter och applikationskunskap. Sika har en stark tradition av innovation och strävar ständigt mot att blir bättre. Det innebär utveckling av nya produkter och lösningar som öppnar upp nya möjligheter för företaget, de anställda och våra samarbetspartners inom byggbranschen och industrin.

Ledande materialleverantör

Sika är en ledare inom tillverkning av material som används för tätning, limning, dämpning, förstärkning och skydd av lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment innehåller högkvalitativa betongtillsatsmedel, special bruker, fogmassa och lim, dämpnings- och förstärkningsmaterial, strukturella förstärkningssystem, industrigolv samt tak- och vattentätningssystem. Totallösningar från Sika ersätter äldre tekniker såsom bultning, nitning och svetsning och öppnar oförutsedda möjligheter för innovation hos våra kunder. Vår målsättning är att hjälpa kunderna generera mervärde och alltid vara ett steg före konkurrenterna.

Sika’s globala närvaro – en strategisk faktor framgång 2018

  • Lokal närvaro i mer än 100 länder
  • Över 200 Sika produktions- och försäljningsbolag
  • Ca 20 060 anställda
  • Total försäljning: CHF 7,085 miljarder
  • Nettovinst: CHF 687 miljoner
  • 85 nya patent
  • 16,8 timmars utbildning per anställd