År 1910 i Zurich la Kaspar Winkler grunden till dagens Sika Group. Då hade han utvecklat en kemisk process som accelererade härdningstiden och hårdheten av cement, bruker och betong. Hans första produkt, Sika- 1, ett tätande tillsatsmedel för bruker, finns fortfarande i sortimentet.

Sika i korthet

Sika är ett globalt företag med 200 produktions- och försäljningsbolag i över 100 länder. Vi är ett globalt integrerat företag som tillhandahåller specialkemiska produkter och applikationskunskap. Sika har en stark tradition av innovation och strävar ständigt mot att blir bättre. Det innebär utveckling av nya produkter och lösningar som öppnar upp nya möjligheter för företaget, de anställda och våra samarbetspartners inom byggbranschen och industrin.

Ledande materialleverantör

Sika är en ledare inom tillverkning av material som används för tätning, limning, dämpning, förstärkning och skydd av lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment innehåller högkvalitativa betongtillsatsmedel, special bruker, fogmassa och lim, dämpnings- och förstärkningsmaterial, strukturella förstärkningssystem, industrigolv samt tak- och vattentätningssystem. Totallösningar från Sika ersätter äldre tekniker såsom bultning, nitning och svetsning och öppnar oförutsedda möjligheter för innovation hos våra kunder. Vår målsättning är att hjälpa kunderna generera mervärde och alltid vara ett steg före konkurrenterna.

Sika’s globala närvaro – en strategisk faktor för framgång

  • Lokal närvaro i mer än 100 länder
  • Över 200 Sika produktions- och försäljningsbolag
  • Ca 18 500 anställda
  • Total försäljning: CHF 6,25 miljarder
  • Nettovinst: CHF 649 miljoner
  • Sika registrerar ca 70 nya patentansökningar varje år och därför växer Sikas patentportfölj ständigt. För närvarande omfattar det mer än 700 unika patentfamiljer, mer än 2700 enskilda patent.

Alla siffror är för 2017