Varumärket Sika står för innovation, kvalitet och service och är ett starkt band mellan företaget och kunderna runt om i världen, oavsett om det är på stora byggarbetsplatser eller i byggvaruhandeln. Styrkan i Sikas varumärke är att alla Sikas anställda är engagerade och har åtagit sig att uppfylla och överträffa de förväntningar som kunder, affärspartners och andra intressenter ställer. Vi är medvetna att ett starkt varumärke representerar ett löfte och det är vårt mål att leverera inte bara kvalitet, innovation och service utan även mervärde för våra kunder.

Kvalitet
Kvalitet

Vid sidan av innovation och service är kvalitet en av pelarna i Sikas identitet. Kvalitet genomsyrar alla produkter och är på samma gång viktigt för service och processer inom företaget och utanför det.

Innovaction
Innovation

Sika R&D strategi innebär centraliserade och decentraliserade komponenter som kompletterar varandra perfekt. Den centralt organiserade forskningen utför långsiktiga forskningsprogram, levererar analyser och förvaltar forskning och utveckling för hela. 

Service
Service

Kvalitet och nöjda kunder är för Sika alltid det viktigaste måttet. På byggarbetsplatser och inom industrin runt om i hela världen används Sikas specialkemiska produkter.