Sikas R&D strategi innebär centraliserade och decentraliserade komponenter som kompletterar varandra perfekt. Den centrala orgnisationen tar hand om långsiktiga forskningsprogram, tillhandahåller analyser och överser R&D för hela Sika gruppen. Dessa ansvarsområden ligger under Sika Technology AG.

Den andra komponenten i R&D strategin är den regionala anpassningen av produkter, lösningar och applikationer, vilket är en utmaning för tekniker i Amerika, Europa och Asien.

På vägen från en ide till introduktion på marknaden genomgår produkterna en klart definererad 7-stegs process Product Creation Process (PCP). Produktutveckling måste därmed uppfylla både interna och externa stränga standarder för kostnadseffektivitet och miljö, hälsa och säkerhets aspekter. PCPn har som mål att reducera risker, minimera kostnader, korta ner time-to-market (TTM) och ständigt förbättra produktutvecklingen. PCP har en stor betydelse för Sika AG’s innovationskapacitet och runt om i världen utbildas anställda inom R&D i denna process och lär sig Sikas höga standard.