Vid sidan av innovation och service är kvalitet en av pelarna i Sikas identitet. Kvalitet genomsyrar alla produkter och är på samma gång viktigt för service och processer inom företaget och utanför det. På byggarbetsplatser och inom industrin runt om i hela världen används Sikas special kemiska produkter.

Sikas kvalitets koncept består av tre aspekter: den enskilda produktens kvalitet, kvalitet av förhållandet mellan kunder och partners, och kvaliteten på service. Sika är leverantör och partner på samma gång. Sika erbjuder kunderna en helhetslösning som består av produkter, råd och service på arbetsplatsen. Den höga standarden på Sikas anställda inom projekt, key account och för återförsäljare tillsammans med ett globalt nätverk av tillverkare ser till att resurser implementeras på det mest effektiva sättet.

En viktig del av Sikas policy är kombinationen av kvalitet med ett ansvarstagande för miljön. Vi ser det som ansvaret hos varje anställd att ekonomiskt handha naturens resurser, inom utvecklingen av produkter och med tillverkningsprocesserna. De flesta företag inom Sika gruppen har certifierats med ISO 9001 och ISO 14001 sedan många år. Vi stödjer omfattande kvalitets-och miljöinitiativ inom olika institut och rådgivande organ.

Ledningssystem inom Sika optimerar tillverkningsprocessen och produktkvaliteten överensstämmer med de detaljerade regler som gäller inom fordonsindustrin. Att klara certifiering enligt den process inriktade TS 16949 inom fordonsindustrin samt ett antal revisioner av kunder är förutsättningen för att uppnå Class A leverantör status, vilket Sika har hos alla ledande fordonstillverkare.