Vision

Med vårt breda produktsortiment för tätning, limning, dämpning, förstärkning och skydd av lastbärande konstruktioner strävar Sika mot att bli global och lokal ledare inom klart definierade marknader.

Sikas område är:
– Betong
– Vattentätning
– Tak
– Golv
– Fog och Lim
– Betongrenovering
– Industri

Sika tillhandahåller sina kunder med innovativa lösningar som ökar effektiviteten, hållbarheten och det estetiska utseendet av byggnader, infrastruktur, anläggningar och fordon genom produktionen och användningen och gör därmed ett betydande bidrag till en hållbar utveckling