En primär del av Sikas framgångsrika forskning och utveckling bygger på ett strategiskt fokus på klart definierade kärnkompetenser. Dessa är tätning, limning, förstärkning, dämpning och skyddande av lastbärande konstruktioner inom bygg och den tillverkande industrin

 

Tätning

Tätning minimerar flödet av gaser och vätskor mellan håligheter och mellanrum samt spridning och överföring av värme eller kyla. Stora platta tak, komplicerade tunnelkonstruktioner, ömtåliga vattenreservoarer och sofistikerade fasader är under lång tid ogenomträngliga för vatten och vind, är resistenta mot temperaturer, ålder och vibrationer. Funktionaliteten och komforten inomhus är därmed förstärkt.

Limning

Lim fogar samman olika material permanent, elastiskt och säkert. Fordon, fönster och till och med betong element på flera ton för broar är limmade och fogade med nya metoder. Sikas lim- och fogningsmetoder öka säkerheten för slutprodukter och möjliggöra större frihet för designen. Dessa applikationer optimerar tillverkningsprocesserna genom att reducera tid.

Dämpning

I fixerade och rörliga objekt reducerar dämpning vibrationer på alla våglängder vilket resulterar i mindre efterklang och buller i lastbärande konstruktioner och håligheter. Buller i fordons interiörer, till exempel – antingen i en bil, buss eller på ett fartyg – dämpas och komforten ökar markant.

Förstärkning

Förstärkning ökar bärförmågan på statiska eller dynamiskt belastade lastbärande strukturer på ett målinriktat vis, från lättvikts fönsterkarmar till kollisionståliga bilar till betongbroar. Lösningar för förstärkning befäster befintliga och optimerar nya lastbärande konstruktioner.

Skydda

Att skydda lastbärande konstruktioner förlänger hållbarheten och bevarar nya och renoverade objekt. Sikas lösningar garanterar ett långvarigt skydd mot klimatförhållande, kemisk påverkan, föroreningar och brand för betong-och stålkonstruktioner.