Effektiv struktur

Sikas organisation är uppdelad i sju affärsområden: betong, vattentätning, tak, golv, lim & fog, renovering och industri.

Betong tillsatsmedel
Betong

Sikas tillsatsmedel ger en signifikant förbättring av betongens kvalitet och arbetbarhet. Sika är en pålitlig leverantör till tillverkare av fabriksbetong, prefabricerade betongelement eller platsgjuten betong.

Vattentätning
Vattentätning

I över 100 år har Sika levererat beprövade och ekonomiska lösningar för vattentätning även till de mest utmanande förhållande. Sika bedömer hela tätskiktsprocessen in i minsta detalj. Typiska applikationer för vattentätning är under markytan så som källare, tunnlar och andra anläggningskonstruktioner. Sika tillhandahåller också speciella lösningar för dricksvattenreservoarer och reningsverk.

Sikas lösningar för tak
Tak

Sika levererar marknadsledande taksystem med 1-lags och flytande membran för nybyggnation och renoveringsprojekt av byggnader i alla möjliga storlekar och för olika ändamål. Sikas högpresterande taksystem har en mer än 50 års bevisad meritlista. Sikas taklösningar erbjuder oslagbar hållbarhet över tid och en hög miljöprestanda.

Sika golvlösningar
Golv

Sika är världsledande när det gäller golvlösningar för industriella-, offentliga-, och kommersiella byggnader samt bostadshus där kraven på golvbeläggningar är speciella om tex byggnaderna består av olika ytor för olika ändamål.

Fog och lim
Fog och lim

Sika levererar fog- och limlösningar för byggnation inne och utomhus. Elastisk fogmassa spelar en viktig roll när det gäller att skydda och isolera och samtidigt ta upp rörelserna mellan byggnadselementen. Elastisk limning fäster många olika byggnadsmaterial hårt samman och skapar oändligt med möjligheter för modern design.

Betongrenovering
Betongrenovering

Att förbättra existerande byggnader för att förlänga deras livslängd har blivit ett ansvar för hela världen. Sika ägnar sig åt renovering av byggnader och infrastruktur och hjälper till att göra dem mer hållbara. Detta omfattar långvariga, kostnadseffektiva och hållbara lösningar för reparation, skydd och förstärkning.

Industri
Industri

Inom produktion av fordon, apparater och byggkomponenter, ökar kraven konstant för lätta och energieffektiv tillverkninsgmetoder. Sika Industri går samman med kunder och leverantörer för att utveckla skräddarsydda framgångsrika lösningar som bygger på heltäckande produktportfölj och långvariga samarbeten. Industris marknader är: Automotive aftermarket, transport, marin och allmän industri samt fönster and glas.