Betonglösningar för bättre prestanda och hållbarhet

Sika utvecklar och säljer en mängd olika tillsatsmedel för produktion av betong, cement och bruker. Dessa produkter framhäver specifika egenskaper i materialet så som användbarhet, uthållighet eller tidig och slutlig styrka.

Efterfrågan på tillsatsmedel är för närvarande på uppgång, speciellt på grund av ökade krav på prestanda som ställs på betong och brukar men även på grund av ökande användningen av alternativa cementbaserade material i bruker och betongtillverkningen.