Större frihet i designen med Sika golvsystem

Sikas lösningar omfattar alla typer av golvbeläggningar för industriella och kommersiella byggnader, så som anläggningar för läkemedels- och livsmedelsindustrin, fabriker, skolor, parkeringsgarage och bostadshus.

Varje segment av marknaden har särskilda krav när det gäller mekaniskt slitage, antistatisk prestanda, halkskydd, estetik och kemisk- eller brandsäkerhet.

Dominerande trender inom golv är ökade behov av kundanpassade tekniska lösningar, fler byggnader renoveras och strängare lokala miljöregler.