Sikas lösningar för industriell tillverkning

Sika är aktivt inom:

  • Fordonstillverkning
  • Den kommersiella fordonsindustrin (strukturell limning, direct glazing, akustik system, förstärkningssystem)
  • Automotive aftermarket (bilglaslimning, bilplåtslagare)
  • Förnybar energi (solar och vind)
  • Fasadkonstruktion (structural glazing, isolerglas)

Den ökade marknadspenetrationen av Sikas tekniker märks speciellt inom den kommersiella fordonsindustrin och automotive aftermarket. Inom biltillverkningen finns det ett ständigt ökande behov för produkter som möjliggör design av lättviktsfordon. Tillverkare söker även lösningar som sparar tid och pengar.