Renovering av byggnader och infrastruktur

Inom detta segment finns lösningar för skydd och renovering av betong, t.ex brukar, skyddsbeläggningar, injekteringsbruk och system för strukturell förstärkning.

Trender i marknaden dikteras av ökade krav på kvaliteten på produkter och service, där globala kunder förväntar sig enhetliga standarder världen över. Stora och viktiga område är ökade volymer av förbättring av infrastrukturen, vattenförvaltning och energisektorn.