Sika: även för de mest utmanande taken

Sika tillhandahåller ett komplett sortiment av 1-lags och system för platta tak med både flexibla dukar och flytande membran. Efterfrågan i detta segment styrs av behoven för hållbara och energieffektiva lösningar så som gröna tak, ljusreflekterande tak och solcellstak, vilka även hjälper till att minska CO2 "footprint".

Medan renoveringsprojekt är fortsatt viktiga i Sikas mogna marknader flyttar efterfrågan i tillväxtmarknaderna mot taklösningar med högre kvalitet.