Många lösningar, ett mål: Kundnytta

Sikas lösningar täcker ett fullt sortiment av tekniker som används för vattentätning under markytan:

  • flexibla membransystem
  • flytande membran
  • vattentätande betongtillsatsmedel
  • fogar
  • vattentätande bruker
  • injektering

Viktiga marknadssegment är källare, parkeringsgarage, tunnlar och alla typer av konstruktioner för vattenförvaring (tex reservoarer, vattentankar och bassänger). Vattentäta system står inför allt stängare krav när det gäller uthållighet, lätthet att applicera och kostnadseffektivitet. Därmed blir kvaliteten på produkterna allt mer viktigt.