Sika Sverige

  • Sika Sverige

    Sika Sverige

    Sedan 1950 har Sika funnits som en partner för industrin och byggbranschen på den svenska marknaden. Sika Sverige har huvudkontor med en utvecklad laboratorieverksamhet i Spånga utanför Stockholm.

    Alla våra användningsområden