Kvalitet och miljö är en av hörnstenarna i Sikas verksamhet. Vi anser att dessa två begrepp hänger ihop, därför har vi valt att ha en miljö- och kvalitetspolicy.

Sika Sverige AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.


Sika arbetar enligt principen att ansvar för miljö, hälsa och säkerhet är en integrerad del i verksamheten och berör varje anställd. För oss är det självklart och viktigt att ha lokal tillgång till hög kompetens inom miljö och kemi och har därför en miljöavdelning som enbart ansvarar för dessa frågor inom Sika Sverige AB. På så sätt säkerställer vi att våra kunder får den dagliga information och stöd som behövs i miljöfrågorna.


Vikten vi lägger på att ta fram miljöanpassade produkter visar sig i att majoriteten av de forskningsprojekt som bedrivs idag har sin utgångspunkt i miljöfrågor. Ett exempel är vårt betonglaboratorium i Spånga som utvecklar nya och bättre tillsatsmedel för att t ex minska mängden vatten i betongen och skapar med nya tillsatsmedel en bättre betong vilket leder till bättre hållbarhet.


Många av Sikas produkter är registrerade i BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Genom att vara anslutna till REPA-registret tar vi även ansvar för att våra förpackningar tas om hand på rätt sätt.