EN GLOBAL LEDARE MED PRINCIPER OCH TRADITION

Sika grundades i Schweiz av visionären och innovatören Kaspar Winkler för mer än 100 år sedan. Sika har utvecklats till ett framgångsrikt globalt företag som är ledande inom utveckling och produktion av system och produkter för limning, tätning, dämpning, förstärkning och skydd inom byggsektorn och motorfordonsindustrin.

Vi tror att den framtida framgången för vårt företag inte bara beror på att följa rätt strategi, utan i lika hög utsträckning baseras på alla våra anställdas förtroende och engagemang. Vår väg mot globalt ledarskap grundas på vårt entreprenörskap och vår Sika-anda. Den är synonym med den orubbliga uppsättning värderingar och principer som utgör grunden i vårt företag.

Principer för ledning

Vi har sammanfattat våra 5 ledningsprinciper:

1. Kunden kommer först

2. Våga satsa på innovation 

3. Hållbarhet och integritet

4. Medbestämmande och respekt

5. Resultatstyrd ledning

Detta beskriver vår företagskultur och utgör grundvalen för vår framtida framgång.